CAMPING DE SCHAARKAMP

Vollenhove

Rijke historie

Vollenhove heeft al vanaf 1350 stadsrechten !

Het is een pittoresk stadje met een rijke historie welke vele eeuwen terug gaat. Het geeft Vollenhove daardoor een unieke plaats in de rij van oude Nederlandse steden.

In vroeger tijden was het een centrum welke vele bestuurlijke functies had. Vele monumentale gebouwen herinneren nog aan die tijd.

Ook nam het als vissersplaats een goede plaats in. Kijk ook eens naar de oude havenkom. Als men daar staat en men laat zijn fantasie gaan dan ziet men de oude Zuiderzee nog buiten de haven en Vollenhoofse bollen beladen met vis terug komen.

Vissershaven

De Vollenhoofse bol was een speciaal type schip wat alleen hier gebouwd en gebruikt werd. Het was bij uitstek geschikt om in deze wateren gebruikt te worden. De oude vissershaven is nu in gebruik voor de pleziervaart. Van oorsprong was het de slotgracht van het Oldehuus. Een burcht, die de bisschop van Utrecht in 1165 liet bouwen, ter bescherming van zijn gebied (de veelvuldige aanwezigheid van de bisschoppen in de 15e eeuw verklaard waarschijnlijk ook de afmetingen van de op de achtergrond staande kerk.) In 1528 ging de wereldlijke macht over op de Stadhouder van Overijssel en werd het kasteel de zetel van de Drost van Vollenhove. Tegenwoordig beschikt Vollenhove over een nieuwe en zeer moderne jachthaven.

Oude kastelen en corso

Over het dorp verspreid (en in de nabije omgeving) liggen nog enkele oude Havezathe’s en kastelen. Breng eens een bezoekje aan het park Oldruitenborgh, de kasteelruïne Toutenburg, het huis Oldruitenborgh en havenzate Marxveld met zijn prachtige tuin.

Vollenhove is nu ook bekend van zijn jaarlijkse bloemencorso. Het bloemencorso wordt ieder jaar gehouden op de laatste zaterdag in de maand augustus en staat garant voor veel spectakel. Ongeveer 15 praalwagens (versiert met zo’n 2 miljoen dahlia’s), afgewisseld door diverse muziekkorpsen van topkwaliteit, trekken dan door de straten van de oude binnenstad van Vollenhove.